Kanser

Kanser Nedir? Kanser Belirtileri Nelerdir? Kanserin Nedenleri Nelerdir?

Kanser Nedir?

Kanser, vücut hücrelerinin düzensiz bir şekilde çoğalması ve gelişmesi sonucundan meydana gelir.

Vücudumuz, çeşitli organ ve dokulardaki hücrelerin düzenli bir şekilde bölünmeleri ve çoğalmaları sonucu teşekkül eder. Bu düzenli bölünme ve çoğalma, belirli bir zaman sonunda, vücudumuz son şeklini alınca durur. Ancak kırık, kesilme, yaralanma ve birtakım hasar neticesi hücre kaybı olduğu zaman buraların tamiri ve yenilenmesi için yine düzenli bir şekilde çoğalan ve bölünen hücreler meydana gelir.

Kanser denilen kötü huylu (habis) tümör, doku hücrelerinin düzensiz, anormal bir şekilde çoğalması ve gelişmesi sonucunda meydana gelir. Tümör etrafındaki sağlam dokuları zamanla istilâ eder ve kanser genişler. Ur, gittikçe büyür ve içinde bulunduğu organın normal çalışmasını bozar ve dolayısıyla vücut aşikâr bir tehlikeye maruz kalır.

Kanser hücreleri, vücudun diğer kısımlarına da yayılarak bu yerlerde yeni urların meydana gelmesine sebep olurlar (Metastaz).

Bütün urlar kötü huylu (habis) yahut kanser değildir. İyi huylu (selim) tümörler de vardır. Bunlar vücudun başka kısımlarına atlamadıkları gibi içinde bulundukları organı da tahrip etmezler. Fakat bu iyi huylu (selim) tümörlerin günün birinde kötü huylu (habis) hale dönmeleri mümkün olduğundan kontrol altında bulundurulmaları gerekir.

   KANSERDEN KORKMA, GEÇ KALMAKTAN KORK.

Kanser Belirtileri Nelerdir?

Kanserin şifa bulmasında, en büyük şans etkeni erken teşhistir. Her şahıs, aşağıda anlatacağımız kanser belirtilerini kendisinde hissettiği an gecikmeden hemen bir doktora başvurmalıdır. Fakat bu belirtilerin bir kimsede bulunması, her zaman o kimsede muhakkak kanser vardır manasına gelmez. Yalnız bu gibi hallerde bir hekime müracaatla tam bir tıbbi muayeneden geçmek en akıllıca bir hareket olur.

Kanserin Nedenleri Nelerdir?

Kanserin meydana geliş nedeni halen kesin olarak bilinmemekte ise de mikroskopik muayene ile kanser hücrelerinin tanınmaları mümkün olduğundan kanserler zamanında teşhis edilirse, gerek ameliyat, gerek radyum ve röntgen ışınları ile (derin röntgen ışınları, kobalt ve radyoizotoplarla) ve hatta bir kısım kanserlerin bazı ilâçlarla tedavi edilmeleri mümkündür.

Dahilî bir takım belirtiler mevcutsa, hastaya baryumlu, ilâçlar içirilerek yapılan röntgen muayenesi ile meselâ, gırtlak, mide ve bağırsak kanserlerini tespit etmek mümkündür.

Diğer birtakım röntgen muayeneleri ile de akciğer, beyin, böbrek ve mesane kanserleri meydana çıkarılabilir. Yine doktorlar birtakım aletlerle gırtlak, nefes borusu, mesane ve bağırsakları muayene edebilirler. Bütün çalışmalar yapılacak tedaviye yol çizmek içindir.

İlginizi Çekebilir:  Kanser Çeşitleri ve Türleri Nelerdir? Kanser Belirtileri Nelerdir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanserin Erken Belirtileri Nelerdir?

1. Memede ağrısız bir kitle
2. Meme başından kan veya başka bir akıntının gelmesi
3. Bilhassa adetten kesildikten sonra rahimden gelen düzensiz ve alışık olunmayan kanamalar
4. Ağızda, yüzde veya başka yerlerde üç hafta zarfında iyileşmeyen yaralar
5. Makattan kan gelmesi (Bu kanama hemoroitten de olabilir, ancak emin olmak için bir doktora müracaat şarttır.)
6. Bağırsaklara ait alışık olunmayan değişiklikler
7. İdrarda kan gelmesi
8. İştahsızlık ve devamlı hazımsızlık
9. Devamlı öksürük ve bir aydan fazla devam eden ses kısıklığı
10. Yutkunma zorluğu
11. Siğil veya benlerin büyümeleri, kanamaları ve renklerinin koyulaşması

Bu belirtiler muhakkak her zaman kansere işaret etmez, ancak bu gibi hallerde gerekli muayene yapılarak mevcut durum tedavi edilmelidir.

Kanser tedavi edilemeyen bir hastalık değildir. Erken teşhis edilirse tedavisi mümkündür.

Kanser Hakkında Bazı Gerçekler

 • Kanser, bulaşıcı bir hastalık değildir.
 • Kanserlilerle uğraşan doktor ve hemşireler hastalığı başkalarına nakletmezler. Bu sebeple kanserli hastaları ziyaretten korkmamalıdır.
 • Kanser, çeşitli kötü huylu (habis) tümörleri içine alan geniş bir terimdir.
 • Kanserlerin hepsi anormal hücrelerin birleşmesinden meydana gelmiştir, değişik organlarda vuku bulur, çeşitli yollarla dağılır. Mikroskopik manzaraları farklıdır, bu sebeple değişik tedavi yolları vardır.
 • Kanser başlangıçta ağrısızdır. Sonraları organlara zarar verdikçe veya büyüyerek sinirleri tazyiki altında bırakınca ağrılar meydana çıkar.
 • Kanser, kaide olarak genetik olarak geçebilir hastalık değildir. O halde bir ailede kanserin bulunuşu, bu bakımdan sıkıntı ve üzüntü mevzuu olmamalıdır.
 • Kanserden hiçbir zaman utanılmamalıdır, zira her tip ailede görülebilir.
 • Kanserlilerle meşgul olan doktor ve hemşirelere kanser bulaşmaz. Bu sebeple kanserli hastaları ziyarette ve bakımlarında korkulacak bir durum yoktur.
 • Kanser deyimi, kötü tabiatlı (habis) tümörlerin hepsine birden verilen geniş anlamlı bir mana taşır.
 • Bütün kanserler çeşitli anormal hücrelerin birleşmesinden meydana gelmiştir. Çeşitli organlarda meydana gelebilir, değişik yollarla yayılır, mikroskop altında farklı görünüşleri vardır. Tedaviye çeşitli şekillerde cevap verirler.
 • Kanser umumiyetle başlangıçta ağrısızdır. Sonraları bulunduğu organı tahrip ettikçe, çalışmasına mani oldukça ve etrafında bulunan sinirlere tazyik yaptıkça ağrılar meydana çıkar.
 • Genel olarak kanser irsi değildir. Aile fertlerinden birinde kanserin görülmesi diğerlerini endişelendirmemelidir.
 • Kanser utanılacak bir hastalık değildir. Her sınıf halkta rastlanır.

Erkeklerde Görülen Kanserlerin Bazı Özellikleri Nelerdir?

Erken belirtiler meydana çıkar çıkmaz, hemen harekete geçilirse, kanserden korkmamak lâzımdır.

Kanser, erkeklerde bilhassa 40 yaşından sonra ve en çok mide, bağırsak, ağız, akciğer ve deride (ciltte) görülür.

Kansere yakalanan pek çok hasta, ameliyatla, derin röntgen ışınlarıyla ve radyumla tedavi edilmişlerdir. Tedavi görmüş hastalar, tedaviden sonra çok uzun seneler normal bir hayat yaşamaktadırlar.

Tehlike işaretleri bilinmeli ve geç kalmadan doktorun dedikleri yapılmalıdır.

Gecikme, hastalığın yayılmasına sebep olacağı ve tedaviyi güçleştireceği için tehlikelidir.

İlginizi Çekebilir:  Kanser Çeşitleri ve Türleri Nelerdir? Kanser Belirtileri Nelerdir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kanser hücrelerinin hekim tarafından mikroskop altında tetkik edilerek tanınması kolaydır. Bu iş için kanser şüphesi olan yerden alınacak bir parçanın (biyopsi) mikroskopla muayenesi yapılarak kafi kanser teşhisi konur.

Uyarıcı Kanser Belirtileri Nelerdir?

Genellikle, kanserin başlangıçta ağrısız bir hastalık olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. İlerlemiş kanserler etrafına veya bir sinire tazyik yaparsa ağrı husule gelebilir. Derhal müdahaleyi gerektiren başlıca belirtiler şunlardır:

Mide kanserinde: Devamlı hazımsızlıkla beraber kilo kaybı

Bağırsak kanserlerinde: Normal aptest etme adetlerinde herhangi bir değişiklik ve dışkıda görülmesi

Ağız kanserlerinde: Ağızda veya dudakta tedavi ile üç hafta içinde iyileşmiyen yaralar

Akciğer kanserinde: Bir aydan fazla devam eden öksürük

Prostat kanserinde: İdrar yapmada zorluk, sık sık idrar yapma ve idrarda kan görülmesi

Deri kanserlerinde: Üç haftada iyileşmiyen yaralar, siğil ve benlerdeki değişiklikler

Bu saydıklarımız, kolaylıkla tedavi edilebilen başka hastalıklardan da meydana gelebilir. Fakat bunları kendinde farkeden bir kimse doktora derhal başvurursa, bu belirtiler bir kansere delâlet ediyorsa gecikilmeden tedaviye başlanmasını mümkün kılar. Kanserin aranmasında ve tedavisindeki gecikmeler asla telâfisi imkân olmayan neticeler doğurabilir.

 • Derideki ve yüzdeki yaralar üç haftada iyileşmezse
 • Dışkıda kan görülürse, (Bu kanama hemoroidten de olabilir, ancak emin olmak için bir hekime müracaat şarttır.)
 • İdrarla kan gelmesi,
 • Bir ayda geçmiyen devamlı ses kısıklığı
 • Devamlı yutkunma ve yutma zorluğu
 • Siğillerin veya benlerin büyümeleri, kanamaları, renklerinin koyulaşması

Bu belirtiler muhakkak her zaman kansere delâlet etmez, ancak bu gibi hallerde gerekli muayene yapılarak mevcut durum tedavi edilmelidir.

Kadınlarda Görülen Kanserlerin Bazı Özellikleri

Erken belirtiler meydana çıkar çıkmaz, hemen harekete geçilirse, kanserlerde -bilhassa meme ve rahim kanserlerinden- korkmamak lâzımdır.

Hastalık bilhassa 40 yaşını aşmış kadınlarda, en çok meme ve rahimde görülür.

Bu çeşit kanserlere yakalanan pek çok hasta, ameliyatla, derin röntgen ışınlarıyla ve radyumla tedavi edilebilirler.

Tedavi görmüş hastalar, tedaviden sonra çok uzun seneler normal bir hayat yaşamaktadırlar.

Tehlike işaretleri bilinmeli, ve geç kalmadan doktorun dedikleri yapılmalıdır.

Gecikme, hastalığın yayılmasına sebep olacağı ve tedaviyi güçleştireceği için tehlikelidir.

Kanser hücrelerinin, hekim tarafından mikroskop altında tetkik edilerek tanınması kolaydır. Bu iş için kanser şüphesi olan yerden alınacak bir parçanın (biyopsi) mikroskopla muayenesi yapılarak kesin kanser teşhisi konur.

Uyarıcı Kanser Belirtileri

Genellikle, kanserin başlangıçta ağrısız bir hastalık olduğunu hiçbir zaman unutmamalıdır. İlerlemiş kanserler etrafına veya bir sinire tazyik yaparsa ağrı husule gelebilir. Derhal müdahaleyi icap ettiren diğer belirtiler şunlardır :

Memede Kanser Belirtileri Nelerdir?

* Elle yapılan muayenede ağrısız bir kitle hissedilmesi
* Memelerden birinin büyümesi
* Meme başının içeriye çekilmesi
* Meme başından kan veya cerahat sızması

Bu bulgular, tedavisi mümkün başka hastalıklardan da olabilir. Ancak derhal doktora başvurulursa, kanserin tedavisinde geç kalınmamış olunur.

İlginizi Çekebilir:  Kanser Çeşitleri ve Türleri Nelerdir? Kanser Belirtileri Nelerdir? Kanser Tedavisi Nasıl Yapılır?

Rahimde Kanser Belirtileri Nelerdir?

* Adetten kesildikten sonra görülen kanamalar,
* Rahimde alışık olunmayan olmayan bir akıntı,

Tekrar edelim ki bu belirtiler muhakkak kanser demek değildir, fakat tedavi edilmelidirler.

Kansere Karşı Korunma

MEME:
* Lohusa kadınlar, doktorun başka bir tavsiyesi yoksa, bebeklerini muhakkak ana sütü ile beslemelidirler. Süt birikmesine mani olunmalıdır.
* Sütyenler çok sıkı olmamalı, iyi uyacak ve destekleyecek şekilde olmalıdır.

RAHİM:
* Rahim, doğumdan sekiz hafta sonra hekim tarafından muhakkak kontrol edilmelidir.
* Kuvvetli antiseptiklerle lavaj yapmaktan kaçınılmalıdır.
* Rahimde devamlı akıntı varsa dikkatli bulunulmalıdır. Bu akıntı iltihaptan da olabilir. Tedavi edilmelidir.

Başka Organ Kanserlerine Ait Bazı Belirtiler Nelerdir?

Kadınların diğer organlarında da kanser olabilir. Aşağıdaki belirtilerden biri mevcutsa derhal doktora başvurulmalıdır:

 • Ağızda, yüzde veya başka yerlerde üç hafta zarfında iyileşmeyen yaralar
 • Dışkıda kan görülmesi, (Bu kanama hemoroidden de olabilir, ancak emin olmak için bir hekime müracaat şarttır.)
 • Bağırsaklara ait alışık olunmayan değişiklikler
 • İştahsızlık, devamlı hazımsızlık ve kilo kaybı
 • Devamlı yutkunma zorluğu
 • Siğil veya benlerin büyümeleri, kanamaları, renklerinin koyulaşması

Bu belirtiler muhakkak her zaman kansere delâlet etmez, ancak bu gibi hallerde gerekli muayene yapılarak mevcut durum tedavi edilmelidir.

Kanserin Başlıca 7 Belirtisi Nelerdir?

 • Asla kapanmayan bir yara
 • Meme içinde veya başka bir yerdeki şişkinlik veya katılaşma
 • Alışık olunmayan bir kanama veya akıntı (özellikle kadınlarda)
 • Bir siğil veya benin birdenbire hızla büyüyerek değişiklik göstermesi
 • Devamlı hazımsızlık veya yutkunma zorluğu
 • Devamlı ses kısıklığı veya öksürük
 • Normal apdest etme alışkanlıklarında herhangi bir değişiklik.

Bu belirtiler her zaman kanser demek değildir. Fakat bunları kendinde farkeden bir kimsenin derhal bir doktora baş vurması lazımdır.

Kanser Türleri Nelerdir?

  • Akciğer Kanseri
  • Meme Kanseri (Göğüs Kanseri)
  • Mide Kanseri
  • Bağırsak Kanseri (Kalın Bağırsak Kanseri-İnce Bağırsak Kanseri)
  • Kolon Kanseri
  • Rahim Kanseri
  • Cilt Kanseri (Deri Kanseri)
  • Lenf Kanseri
  • Pankreas Kanseri
  • Prostat Kanseri
  • Gırtlak Kanseri (Boğaz Kanseri)
  • Rahim Ağzı Kanseri
  • Kan Kanseri (Lösemi)
  • Karaciğer Kanseri
  • Tiroid Kanseri
  • Lenfoma Kanseri
  • Kemik Kanseri
  • Mesane Kanseri
  • Testis Kanseri
  • Dudak Kanseri
  • Yumurtalık Kanseri
  • Ağız Kanseri
  • Dil Kanseri
  • Böbrek Kanseri
  • İlik Kanseri
  • Rektum Kanseri
  • Yemek Borusu Kanseri
  • Yumuşak Doku Kanseri
  • Beyin Kanseri

Kanser Çeşitleri ve Türleri Hakkında Bilgi İçin Tıklayınız

İnsanlığın Bir Numaralı Düşmanı Kanser
Kanserin Bir Numaralı Düşmanı Erken Teşhistir

Kanserle İlgili İnternet Siteleri:

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı: kanservakfi.com
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği: turkkanser.org

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kapalı