Cinsellik

Cinsel Soğukluk, İktidarsızlık, Erken Boşalma ve Çözümü

Cinsel Soğukluk Nedir?

Mutlu Olmayan Kadın

İki genç flört devresinde birbirlerine bağlanırlar ve evlilik öncesi cinsel tecrübeden yoksun olarak dünya evine girerler. Ama aradan bir süre geçtikten sonra kadının cinsel ilişkiye karşı isteksiz olduğu ve seksten hiç zevk almadığı, kocasının yakınlaşmalarına karşı kayıtsız kaldığı görülebilir. Evet, bu durumdaki bir kadına “cinsel açıdan soğuk” demekteyiz. Sekse karşı ilgi duymayan ve kocasının türlü yaklaşma isteklerini reddeden, ya da sadece kocası istiyor diye onunla yatağa giren, fakat hiçbir şekilde zevk almayan kadının mutlu olduğu söylenemez. Kocası da onun bu durumunu farkedince aralarındaki evlilik ilişkisi soğuyabilecek hatta durum boşanmaya kadar bile varabilecektir.

Cinsel soğukluğun çok çeşitleri vardır. Bazı kadınlar tüm cinsel ilişkilere karşı bilinçaltında tepki gösterdikleri için kocalarını sevdikleri halde bile onunla bu tür ilişkiden kaçınırlar. Bazıları ise aslında seksi istemekte, fakat kocalarına karşı bilinç altında bir nefret, ya da tiksinti duydukları için seksten soğumaktadırlar.

Bununla birlikte gerçek cinsel soğukluk oldukça ender rastlanan bir durumdur. Genellikle cinsel açıdan soğuk olarak sınıflandırılan kadınların bu halleri geçicidir. Üzerlerinde büyük iz bırakan kötü bir yaşantı, kocanın ona kötü davranışları, ya da bencilce yatak alışkanlıkları kadını bu duruma itebilir.

Genellikle erkekler kadınlardan daha kısa sürede cinsel heyecanın zirvesine ulaşırlar. Kadınların ise bu sürede heyecan duymaları pek güçtür. Eğer erkek tecrübesizse ve eşini birleşimden önce aşk oyunları ile sekse hazırlamazsa, kadın bu ilişki sırasında zevk almayacak, erkek ise heyecanının son basamağını aştığı için, daha sonra eşine karşı uzunca bir süre ilgi duymayacaktır. İşte bu gibi bilgi ve tecrübe noksanlığından doğan erkeğin davranıştan zamanla kadını cinsel hayattan soğutmaya yetebilir.

Ancak bu durum kalıcı değildir. Kadının daha anlayışlı bir eşle beraber olması, ya da eşinin onun isteklerine göre davranması halinde sekse karşı takındığı tutumdan kadın kurtulacak, yeniden cinsel hayatı evliliğin önemli bir parçası olduğunu kabul edecektir. Bununla birlikte cinsel soğukluk çoğu kez orgazm olamamakla eş anlamda tutulmaktadır. Orgazm olmamak ya da orgazm olmakta güçlük çekmek ile cinsel soğukluk ayrı ayrı şeylerdir.  Cinsel soğuk bir kadın ya hiç cinsel istek duymaz, ya da birleşmeden hiç zevk almaz. Orgazm olmayan kadın ise cinsel istek açısından normaldir, birleşme sırasında oldukça heyecan duyar, fakat zevkin en yüksek noktasına varamaz.

İster cinsel açıdan soğuk olsun, isterse orgazm olmakta güçlük çeksin, bütün kadınlarda sürekli tatminsizlikten dolayı bazı sinir bozukluğu belirtileri görülebilir. Bu belirtiler arasında en sık rastlananları; fazla terleme, çarpıntı, geceleri iyi uyuyamama, yolda yürürken pencere, kapı saymak gibi elde olmadan birtakım şeyleri sayma alışkanlığı, küçük bir gürültüden bile ürkme, kalabalıktan, yüksek yerlerden kaçınma, hatta bazen iştahsızlık, karın ağrısı ve kusmalardır.

Cinsel soğukluğun tedavisi için iyi bir ruh doktoruna muayene olmak gerekecektir. Böyle durumlarda doktorlar genellikle kadının tedavisi ile birlikte koca ile de sık sık konuşmak ihtiyacını duyarlar. Orgazm olamama durumunda ise kadının kocasından çekinmeden, ondan seks alanında hoşlandığı ve istediği şeyleri açık açık söylemesi, erkeğin de bu istekleri anlayışla karşılayıp, ona göre davranması gereklidir.

Evlilikte Cinsel Sorunlar Nelerdir?

Aşırı arzu ters tepki yapabilir. Bu yeni evlilerde ya da iş yüzünden evinden uzun süre ayrı kalmış erkeklerde görülür. Sabır gerekir. Genellikle geç evlenen ve arkadaş canlısı oldukları halde pısırık tutumları olan erkeklerde cinsel güç daha zayıftır.

Yeniden evlenen dul erkeklerde uzun süre yalnız yaşamış olmanın alışkanlığı geçici bir iktidarsızlığa sebep olabilir. Anlayışlı ve yardımcı bir eş gerekir.

Hemen hemen 60 yaşına kadar yaşlılığın olumsuz bir etkisi olmaz. Birçok erkek 80 yaşına kadar cinsel yaşantısını sürdürebilir.

Evlilikte Uyumsuzluk Nedir?

Bu, başkalarıyla değil, yalnız eşler beraberken, yani genel olmayan bir iktidarsızlığa sebep olur. Depresyon, iktidarsızlığın nedeni değil, sonucudur. Kadının cinsel konularda bilgisiz oluşu nedeniyle durumu anlayışla karşılamaması olumsuz etki eder. Cinsel yaşantıyı engelleyen her şey içtenlik ve sevgi ile ortadan kaldırılabilir. Tedirginlik, gerginlik, iktidarsızlık korkusu ve gebelikten kaçınma arzusu.

Evlilikte Uyumsuzluk Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sevişme günlerinizdeki okşamaları tekrarlayın; tam cinsel temasa vardırmadan cinsel yakınlığı sıklaştırın; bunu bir alışkanlık haline getirin. Gebeliği önlemek istiyorsanız eşinizin (örneğin doğum kontrol hapı ile) korunmasını sağlayın. Bu bir fayda sağlamazsa eşinizle ve doktorunuzla bu sorunu açıkça konuşun.

Cinsel Soğukluk Nedir?

Kadının tam tatmin olamaması nedeniyle cinsel temasta cevap verememesi.

Cinsel temas haz verdikçe ve evliliği sürdürmenin sebeplerinden biri oldukça iki taraf için de mutlu ve başarılı bir beraberlik sağlanmış demektir. Soğukluk durumu bu beraberliği bozmak için bir sebep sayılmaz.

İlginizi Çekebilir:  Andropoz Nedir? Kaç Yaşında Başlar? Etkileri Nelerdir?

Ruhsal bozukluklara bağlı olan soğukluk daya yaygındır ve ruhsal bakımdan «soğuk» olan kadın başka konularda da kocasına yakınlık ve saygı göstermez. Bu durum orgazma ulaşmasına rağmen cinsel temastan zevk alabilen kadının durumuyla çelişir.

Cinsel Soğukluk Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bazı durumlarda ilaçla tedavi yararlı olur. Çoğu durumlarda ise cinsel tecrübeyi daha çok denemek, rahatlamaya çalışmak, «namusluluk taslamayı bir kenara bırakmak gerekir.»

Yaşlılıkta Cinsellik

Altmış yaşla yirmi yaş arasında çok fark vardır. 60 yaşındaki insanda cinsel ilişkiye ilgi azalır ve eksikliğinden ötürü daha az rahatsızlık duyulur. 50 yaşından büyük çiftlerin içli dışlı ilişkilerinde bir sıcaklık, içtenlik ve rahatlık olabilir. O günlere gelinceye kadar cinsel temastan daha başka ortak zevkler de kazanmışlardır.

Seksi Mahveden Ruhsal Nedenler Nelerdir?

Genç ve orta yaşlı erkeklerin pek çoğunda cinsel iktidarsızlıklarının baş sebebi RUHSAL olanıdır. Ruhsal nedenler şahsı biraz iktidarsızlığa iter, bu az iktidarsızlık ruhi korku yaratır ve şahıs bir fasit daire içine üşer ve kendini toparlayamazsa iş gittikçe kötüye sarar. Aslında iktidarsızlıkların çoğu geçicidir ve korkulacak kadar değildir.

Ruhsal korku içinde olan erkek eni iyisi bir ruh hastalıkları uzmanına gitmeli ve tüm açıklığı ile derdini anlatmalıdır. Bu hal çekinilecek ve utanılacak bir problem değildir ve pek çok erkeğin başına gelen bir olaydır. Doktorca gösterilecek tavsiyeler yerine getirilmek suretiyle kısa zamanda erkek cinsel benliğini kazanıp normal yaşamına girebilir. Biz burada kısaca ruhsal sebepleri izah edeceğiz:

Aşırı Sinir Yorgunluğu

  • İş hayatındaki sinir gerginlikleri
  • Etrafla olan geçimsizlikler (Amiri veya idare işindekilerle, yakınları vesaire)
  • Beynen fazla çalışma
  • Kıskançlık gibi sinirleri devamlı yıpratan sebepler, sinirleri yorgun düşürür ve sinir sistemiyle çok yakın ilişkisi olan beyinin cinsel uyarı kısmı da bundan etkilenerek uyarılamaz olur, bu kimselerde cinsel istek azalır ve zamanla körelmeye girer.

Gerek vazifesi icabı, gerekse içinde bulunduğu şartlar gereğince bir şahıs sinirlerinin ne kadar yıpratırsa, o kadar kötü bir yaşam batağına gömüleceğini, sadece cinse yönden değil bedenen ve ruhen daha kötü rahatsızlıklara düşeceğini bilmeli ve ona göre kendisini toplamalıdır.

— Sinirlerini yıpratan olaylardan kurtulma yollarını bulmalı.

— Her türlü çalışma hayatı içinde bile cinsel yaşamını unutmamalı. Onu canlı tutmaya, yaşına, sağlık durumuna göre belirli günlerde cinsel yaşamını yerine getirmeyi görev edinmeli, cinsel hayatının körelmesine meydan vermemelidir. Nasıl insan iştahsız olunca zayıf düşmemek için iştahını arttırma yollarını arar ve bununla baş çaresi (canı istesin veya istemesin yemek yeme) ise, cinsel hayatın da sönmemesi için baş çare belirli aralıklarla bu konuda iştah yaratmayı vazife edinmelidir.

Korku

Sinir sistemini ve bilhassa cinsel uyarı sistemini en fazla körelten faktör korkudur.

Erkeği en fazla rahatsız eden en büyük korku “severek, isteyerek evlendiği veya ilişki kurduğu hanım karşısında cinsel bakımdan başarılı olamamaktır”.

Gençlik çağında, cinsel hayatın başlangıç yıllarında ve sonraki yıllarda genelde ev kadınları karşısında bile korku nedeniyle pek çok erkeğin korku (hastalık ve cinsel organın dikleşmemesi) nedeniyle cinsel organları yeterince dikleşmez ve şahıs ve korku içine düşer ve bu korku zamanla ileriki yıllara kadar gider.

Cinsel İktidarsızlık Nedir?

Dünyada milyonlarca erkeği ilgilendiren sorun: Cinsel iktidarsızlık. Çağlar boyunca edeplilik, namus, tabu üçgeninde kalan soruna yeterince eğilinmemiştir. Bugüne değin güçsüzlük, aşağılatıcı, yüz kızartıcı bir hastalık olarak görülmüş, bir sır gibi saklanmıştır ya da en azından bunun gereği duyulmuştur.

Uzmanlar sorunu hastaya iyice öğretmek amacındadırlar. Nitekim ilk kez geçen aylarda Fransa’da bir grup doktor, televizyon yayınıyla kamuoyunu cinsel iktidarsızlık ve tedavisi konusunda aydınlatmaya çalışmıştır. Yayında doktorlar cinsel işlerde rastlanılan bozuklukların çok ve çeşitli nedenlerinin de karşılık olduğunu açıklamışlardır. Aynı zamanda hastaların çoğunun iyileşebileceğini vurgulamışlardır.

Sorun düşünülenden, sanılandan da fazla erkeği ilgilendirmektedir. Yapılan bazı istatistiklere göre erkeklerin %50’si cinsel sorunlara sahiptir. Ancak bir çok uzman, bu oranın gerçek olanın çok altında olduğunu belirtmektedirler. Kişilerin bu sorunlarını saklama gereği duymaları, istatistiklere yansıyan rakamlar konusunda kuşku doğurmaktadır.

Boşanma ya da ayrılmaların temel nedeni cinsel iktidarsızlıktır. İktidarsızlık erkeğin, cinsel işlevini yeterince yerine getirmesini, kadınını tatmin etmesini ve çocuk sahibi olmasını engellemektedir.

İktidarsızlık, organik ya da bir psikolojik olabilmektedir. Herhangi bir “hastalık ya da kaza penisin sertleşip (ereksiyon) sertleşmemesine büyük etkide bulunduğu takdirde olay organik olmaktadır. Şeker hastalığı, kalça sakatlıkları sinir merkezlerini harap edebilmekte böylece cinsel yaşama olumsuz bir etkide bulunmaktadır. Sekste bozuk atardamarlar, düzensiz bir kan dolaşımına yol açmakla böylece penisin tümüyle sertleşmesini etkileyebilmektedir. İktidarsızlığın kaynağı beyinsel ya da bilinçsizlik olduğu zaman sorun psikolojik olmaktadır.

İktidarsızlığın Nedenleri Nelerdir?

Başarısız bir ilk cinsel ilişki deneyi kişiyi, sarsıntıya uğratmakta ve erkekliğini gelecek günlerde dizginlemeye ya da bilinçaltına atmaya itmektedir. Sıkıntı, tasa, sürmenaj, aşırı alkol ve kadının tutumu da cinsel güçsüzlüğünün nedeni ve kaynağı olabilirler. Bir erkek şu veya bu kadınla çok başarılı, şu ya da bu kadınla güçsüzleşebilmektedir.

Psikoloji kaynaklı güçsüzlüğün nedenleri aşırı derecede çok hatta sonsuzdur. Ancak bugün seksologlar, kaynağı ne olursa olsun, cinsel yetersizliklerin büyük bir bölümünün tedavi edilebileceği konusunda hemfikirdirler. Hasta doğal olarak, sanki grip ya da başka hastalığını söyler gibi, iktidarsızlığını doktoruna ya da psikoloğa rahatlıkla söylemelidir. Böylelikle sorununu daha iyi tanıyabilecek ve daha kolay çözebilecektir. Güçsüzlüğü gizleme çabalan sorunu sürdürmekten öteye gidemeyecektir. Doktorlar ve seksologlar cinsel güçsüzlüğün giderilmesi konusunda başlıca tedavilerin neler olduğunu da halka açıklamayı gerekli görmüşlerdir.

İlginizi Çekebilir:  Andropoz Nedir? Kaç Yaşında Başlar? Etkileri Nelerdir?

İktidarsızlıkta Psikolojik Tedavi Nasıl Yapılır?

Doğal olarak psikolojik kaynaklı iktidarsızlığın en iyi tedavi biçimi, psikoloji yardımıyla olmaktadır. Gerektiğinde de psikoterapi ve psikanalize başvurulabilir. Bu tedavi biçiminde hasta, iyileştirme çalışmalarına bizzat katılmalıdır. Hasta çaresiz ve yüz kızartıcı bir kusuru olduğuna inanmamalıdır. En iyi tedaviyi aile doktoru yapabilir. Doktor gerektiği takdirde hastayı bir ürolog veya bir seksoloğa gönderebilir. Sınama ile, soru cevap oyunlarıyla güçsüzlüğün nedeni saptanır. Eğer organik değilse olayın irdelenmesine geçilir. Doktor çiftin yaşamını ve seksin bu yaşamada ne kadar yeri olduğunu anlamaya, kafasında canlandırmaya çalışır. Önce, kocası kadınla konuşacak daha sonra çift bir araya getirilecektir. Her ikisiyle de konuşmaya devam edecektir. Kadınla konuşmak sorunu aşamaya yardımcı olacaktır. Birkaç hafta içinde her şey normale dönecektir. Eğer sorun çok karmaşıksa doktor psikoterapi tedavisi tavsiye edecektir. En önemlisi de uzmanların belirttiği gibi hastaya normal olduğu ya da olabileceği güvencini sağlayabilmektedir. Grup psikoterapisi güçsüzlüğü iyileştirmez. Ama birçok durumda kendine güveni sağlamaya yardım eder. Psikolojik kaynaklı güçsüzlükler çoğunlukla çekingenlik ve utangaçlıktan ötürü meydana gelmektedir.

İktidarsızlıkta Fiziki Tedavi Nasıl Yapılır?

Rastlantısal iktidarsızlıkların büyük bir bölümü sürmenajdan, aşırı fiziksel yorgunluktan kaynaklanmaktadır. Bu durumda hastanın genel durumunun tedavisi yoluna gidilir. Alkolün kesilmesi önerilir, güçlendiriciler verilir. Bunlar az tehlikeli ilaçlardır. Fazla yorgunluk durumlarında hastaya yeniden canlılık ve yaşam zevki verir. Bir de ancak reçete ile elde edilebilen ilaç daha vardır. Bu cinsel işlevleri durdurma işlemini yok etmeye yarar, dizginlemeyi ortadan kaldırır. İlaç yatıştırıcılar, sinir ilaçları sınıfına girer. Hastayı gevşetir. İç sıkıntıyı, kaygıyı bastırır. Buna karşılık erkeklik hormonu testosteron taşıyan bu ilacın yan etkileri de bulunmaktadır.

İlkçağlardan bu yana insanlar şehvet verici bitkilere, otlara merak sarmışlardır. Bunlardan bugün en bilineni «ginseng»dir. Asya’da yetişen bu bitki, tonik etkiye sahiptir. Aşırı yorgunluk durumlarında kullanılmaktadır. Ama mucizeler de beklenmemesi gerekir.

Bazı homeopatlar müşterilerine seks yeteneklerini güçlendirmeleri için şu bitki özünü saklı vermektedirler. Şehvet verici bir ilaç kısaca şöyle yapılır: Tavşancılotu, adaçayı, biberiye, kekik, kişniş, karanfil tanesi, civanperçemi, boyotu karıştırılıp kaynatılacaktır.

Organik iktidarsızlıkta cerrahi müdahale kaçınılmaz olabilir. Televizyonda yapılan yayın sırasında bir ameliyat açıklanarak gösterilmiştir. Ameliyat sırasında, Fransız cerrah Subrini olumlu sonuç veren tekniğini anlatmıştır. 1970’lerden beri deneme aşamasında olan bu teknik (mutluluk çubuğu) günümüz ameliyatlarında önemli ve olumlu bir etken durumuna gelmiştir. 9 yıl içinde Dr. Subrini, yaklaşık 200 kişiyi ameliyat etmiştir. Ameliyat sonrasında hastaların %75’inin cinsel yaşamlarından şikayetçi olmadıkları, bunların %65’inin de eşlerini tatmin ettikleri saptanmıştır. Ameliyat olanların %97’si ise hiç bir sıkıntı duymadıklarını belirtmişlerdir. Dr. Subrininin yaklaşık 1,5 saat süren ameliyatı, penise, ölçülere göre silikon çubuk ya da teller koymayı kapsamaktadır. Bu çubuklar hem yumuşak hem de sert bir bölüme sahiptirler. Bu çubuklar, penise uzunluk, sertlik ve çok iyi cinsel birleşmeler için gerekli çap sağlamaktadır. Çubukların yumuşak bölümü penisin dip tarafına yerleştirilme ve böylece penisin doğal hareketliliği ve giyinip soyunmanın normal olmasını sağlamaktadır.

İktidarsızlığın Sebebi Hakkında Bir Örnek

Münih’ten bir işçimizin bize yazdıkları: “Ben 5 seneden beri Almanya’da çalışan 3 çocuk babası bir erkeğim, dini bütün, harama el sürmeyen, Türklüğü ile öğünen bir kimseyim. Güzel vatanımı canım kadar severim. Memleketimden 5 yıllık ayrılıktan sonra cinsel gücümün azaldığını, çok erken boşaldığımı gördüm. Bendeki bu iktidarsızlık neden acaba?.

Şüphesiz erkekte cinsel gücün azalması veya kaybolması can sıkıcı durumlardan biridir. Okuyucumuz pek üzülmesin, düzelir. Çünkü iki türlü iktidarsızlık vardır. Biri organik (organlarla alakalı) diğeri ruhsal. İkincisi de düzelir. Organik iktidarsızlıkta ise sebep tespit edilir, ortadan kaldırılır ve o da düzelir.

Organik iktidarsızlık vücutta bulunan bir arızadan ileri gelir. Ruhi iktidarsızlık, daha karışık, anlaşılması daha güç ve insanın ruh veya heyecan hayatındaki bir bozukluktan ileri gelen bir cinsel kudret noksanlığıdır. O da sebebe göre tedavi edilir.

Bu Tür İktidarsızlığın Nedenleri Nelerdir?

Sebepler çok değildir, cinsel organlara tesir edecek her hastalık iktidarsızlık doğurabilir. Tenasül yollarının mikrop kapması ve iç tenasül organlardaki iltihaplanmalar da genellikle cinsi gücün kaybolmasına yol açar. Prostat bezi hastalıkları, özellikle bu bezlerin genişlemesi, porsümesi iktidarsızlığa sebep olabilir. Cinsel organlar üzerindeki tümör ve şişkinlikler cinsi güç üzerinde tahrip edici etkiler yapar. Organik iktidarsızlığın en çok görülen şekli cinsel organlara giden sinirlerde bir arızanın varlığıdır. Çok sık ve çok ilaç, alkollü içkiler ve uyuşturucu maddeler kullanmak da iktidarsızlığa yol açabilir. Cinsi kudretin kaybolması doğrudan doğruya değil de dolayısıyla sebep olur.

Cinsel Hayattaki Bozukluklar

Erkek veya kadın, bütün sağlıklı insanların cinsel ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlardan doğan arzuları olması normal bir haldir. Açlık içgüdüsünden sonra en önemli içgüdü, cinsellik içgüdüsüdür. Fakat insan bir mahluktur ve terbiye, ahlak gibi frenler, bu arzuları başı boşluktan kurtarır, onlara istikamet verir.

İlginizi Çekebilir:  Andropoz Nedir? Kaç Yaşında Başlar? Etkileri Nelerdir?

Bedeni ve ruhsal bozukluklar, fena alışkanlıklar, cinsel hayatta da bazı aksaklıklara sebep olur. Bunları taşkınlık, soğukluk ve sapıklık (dalalet) diye üçe ayırabiliriz.,

Erotomani (Şehvet Taşkınlığı) Nedir?

Bazı kimselerde aşırı bir cinsel arzu ve şehvet taşkınlığı baş gösterir. Fakat arzu fazlalığı her zaman cinsel iktidarla beraber olmayabilir. Yani sadece ruhi planda kalan bir arzu azgınlığı şeklinde belirir. Mesela, ihtiyarlık bunamasında, diğer akli ve ruhi kusurların yanı sıra böyle bir taşkınlık ortaya çıkar.

Bazen de şehvet fazlalığı, cinsi iktidarla beraberdir. Mesela, Mani denen ruh hastalığında böyle aşırı bir cinsi temas iptilası olabilir. Paralizi General (genel felç) denen bir nevi beyin frengisi hastalığında da erotomani sorunu görülebilir.

Cinsel Soğukluk Nedir?

Kadınlarda olan şekline Frijitlik denir. Erkeklerde ise iktidarsızlık (Empotans, yetersiz sertleşme) adı verilir. İktidarsızlığın bedeni ve ruhsal nedenleri, tedavi çareleri vardır. Cinsi bakımdan soğuk (Frijit) kadınlarda ise, bu halin sebebi, genellikle cinsi gelişim geriliği gibi ruhi, terbiyevi ve bazen bedeni bozukluklardır.

Ayrıca melankoli denen ruh hastalığında, kadın olsun, erkek olsun, hastada cinsel arzu ve cinsel iktidar çok azalır.

Cinsi Sapıklık Nedir?

Cinsel arzu, normal olarak, erkeğin kadınla, kadının erkekle cinsi temasıyla tatmin edilir. Bu tatmin, şehvet zevkinin en üst derecesi olan orgazm ile nihayet bulur. İşte bu orgazma varmak için, doğal yoldan hareket etmemeye cinsi sapıklık denir. Çoğu ruhen muvazenesiz birer hasta olan cinsi sapıklar, normal birleşmeler yerine, anormal zevkleri alışkanlık edinen kimselerdir.

Cinsi bozuklar mevzu şüphesiz ki çok geniştir. Fakat burada ayrıntıya girmemize imkan yok.

Cinsel Hayatta Yaşlılık Kompleksi Nedir?

Akıllı kadın, olayları bütün gerçekliği ile görür, kendini olabildiği ölçüde bakımlı ve güzel tutmaya çalışarak kocasına cinsel hayatı en iyi şekliyle yaşatmaya gayret eder. Kadınlar kocalarının sevgilerini kaybetmek korkusu içindedirler. Yaşlılık kompleksleri duyan bir kadın, kocasının artık kendisine cinsel arzu duymayacağı sanısına kapılır. Oysa kadın, kocasının sevgisini ve arzusunu yaşlılığında da korumak için, elinden geleni yapmalıdır. Kocasının kendisini kırk yaşında iken, otuz yaşında olduğu zamankinden daha çok sevmesini sağlamak kadının elindedir.

Kadınlar şunu unutmamalıdırlar; erkekler de kendileri ile birlikte yaşlanırlar. Onların da cinsel hayatları artık eskisi gibi değildir, onlar da bunun komplekslerini kendi içlerinde duyarlar, bir de eşlerinden soğukluk gören kocalar, giderek daha çok bunalıma düşerler ve ilgileri azalır. Çok genç bir kadına ilgi duyan yaşlıca bir erkek genellikle bunu kadın genç olduğu için değil, kendi cinsel hayatını canlandırmak, kendini ispat etmek için yapmaktadır. Oysa aynı duyguyu evdeki eşleri pekala doyurabilir.

Sadece sevilmek isteyip, sevmesini, ilgi duymasını bilmeyen bir kadın, kocasının ilgisini menopozdan çok önce kaybetmiştir. Cinsel hayat değişmez bir şey değildir. Cinsel hayata canlılık getiremediği için erkeğe sitem etmek de aynı şekilde yanlış bir davranıştır. İlk yıllardan sonra yapılacak en akıllıca iş, evlilik hayatına canlılık getirmek için çaba göstermektir.

Orta yaşlardan sonra birbirlerinden yalnızca tatmin bekleyen eşler yanılırlar. Cinsel temas zorunlu değildir. Uzun bir evlilikten sonra erkeğin sevgisi, ruhsal beraberliğe bağlıdır. Kuşkusuz aynı durum kadın için de söz konusudur.

Bu nedenle kadınlar kesinlikle menopoza girdikleri zaman cinsel bakımdan tatminsiz olacakları endişesine kapılmamalıdırlar.

Kuvvet Macunu Nedir?

AK SAKALLILAR GENÇ OLUR

Kim olursa olsun nihayet insan gençliği arkaya bırakarak yaşlanmaktadır. Gönül bir türlü yaşlılığı kabul etmemektedir. İnsanoğlu ne kadar yaşlansa da gençliğinde olduğu gibi erkeklik gücünün ihtiyarlığında da eksiksiz olmasını arzu etmektedir.

Hiçbir yan tesiri olmayan, erkek ve kadına çok iyi gelen bir kuvvet macunu reçetesini aşağıyı yazıyoruz. Tecrübe edilmiş olan bu macun erkeklik gücünü artırır. Yani bu macunla ak sakallılar genç olur.

Erkeklik Gücünü Arttıran Reçete

1 — 1000 gram tabii patekli bal
2 — 100 gram çam fıstığı
3 — 100 gram acı badem
4 — 50 gram çörek otu
5 — 50 gram siyah turp tohumu

NOT: Fıstıkla acı badem havanda dövülür. Çörek otu ile turp tohumu değirmende çekilecek, bir kilo bala dökülüp iyice karıştıracaktır. Her akşam ve sabah aç karnına bir çorba kaşığı yenecektir.

Bu macun yapılınca bal çanağının üzeri siyah olur. Yemek için almadan evvel bir kere karıştırmak faydalı olur.

Erken Boşalmaya (Bel Gevşekliğine) İyi Gelen Reçete

500 gram siyah turp tohumu değirmende çekilecek 1000 gram petekli doğal bal karıştırıp cinsel ilişkiden yarım, bir saat evvel ve sabah akşam ceviz büyüklüğünde yenirse boşalmayı geciktirdiği gibi ayrıca kuvvet verir. Şehveti tahrik eder.

Çocuk Yapmama Reçetesi

Her şeyden önce ilaçlar temizce hazırlanmalı.
Limon suyu ile hamilelik kolaylıkla önlenebilir.
Bitkiler çocuk yapmayı önleyici olarak da hanımların yardımcısıdır. Bu sayede eşi ile mutlu olmayı bile düşünemeyen hanımlar, hiç bir korkuları olmadan aşklarını yapabilirler.

Limon Suyu:

Dört limon suyu sıkılır, içine ufak pamuk parçaları (çok temiz yıkanmış, elle kopartılmak şartıyla) atılır, adet bitiminde yıkanmadan önce rahme konur. Bu ilaç kısırlaştırır bir süre.
Ayrıca cinsel ilişkiden önce bir limonun suyuna batırılmış ve bu limon suyunu içmiş pamuğu rahme koymakla çocuk olmasını önlemek mümkündür (Bir sene garantili olduğu söylenir).


Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kapalı